Cursos Estiu 2022

En aquest curs s'ofereixen classes, en grups reduïts, on es treballaran de forma exhaustiva tots els conceptes susceptibles d'entrar a l'examen oficial de les PAP amb una metodologia eminentment pràctica i de simulació del dia de la prova. L'assignatura que oferim des de Re-Forma't actualment és: competència logicomatemàtica (CLOM) i Competència comunicativa i raonament crític (CCIRC)

Grups reduïts

Aprenentatge basat en la simulació per estar totalment preparat el dia de la prova.

Places limitades!

Cursos de preparació PAP

Competència logicomatemàtica (CLOM)

Competència comunicativa i raonament crític (CCIRC)


*Horaris adaptables a la demanda del grup.

Calendari Cursos Estiu 2022

Curs Extensiu Juny i Juliol (20 h/Competència)

Curs Intensiu Juliol (10h/Competència)

Taula de preus

Matrícula: 30 €

Extensiu Juny i Juliol (20 h/Competència)

1 curs = 140 €

2 cursos = 260 €

Intensiu Juliol (10 h/Competència)

1 curs = 90 €

2 cursos = 170 €